Home
LES DIMENSIONS SOBRENATURALS DE L'EVANGELISME (2 C 4:3-6) PDF Print E-mail

Al capitol 4 de la segona carta als cristians de Corint, l'apostol Pau ens presenta les dimensions sobrenaturals de l'evangelisme. Hi llegim (vers 4): "els descreguts (els qui no creuen), a qui el déu d'aquest món manté encegat l'enteniment", és a dir hi ha un vel, una mena de "catarates" espirituals en el seu enteniment, una foscor que els inpedeix de veure el resplandor de la "Llum" gloriosa del Crist i el seu Evangeli. Per altre banda no som nosaltres els qui podem encendre els ulls que el diable ha encegat, sino unicament Déu (vers 5). Per aquesta raó l'apostol ens porta de nou cap al principi (Bereshit) al primer dels llibres de la Biblia, el Génesi; i ens recorda com en aquella primera foscor fou escoltada la veu del Senyor (1:3): "que hi hagi llum"; aixì tanmateix en la nova creació que som, Déu ha il.luminat el nostre cor.

La "regeneració" el nou naixement, és un acte diví com ho fou el "Fiat" original i creador. Per tant tenim un diable que encega, i el Déu i pare de Nostre Senyor Jesucrist que il.lumina.

Amb tot l'Evangelisme (proclamació de la Bona Nova de Crist) no és una tasca superficial, és una realitat indispensable. Si la llum mitjançant la qual el Senyor rescata a les persones de la foscor és el missatge de l'Evangeli, cal que el prediquem ! a la gran comissió,TOTS HI SOM CRIDATS : "Aneu i feu deixebles a tots els pobles; (St Mt 28:19).

 
Església de Crist