Home
De retorn a la nostra casa espiritual PDF Imprimir Correo electrónico

Un estiu més que acaba en les nostres vides. Un cicle del temps que finalitza i un altre que comença generant noves il·lusions, nous objectius a plantejar davant el futur més proper a la nostra realitat existencial.

 

Hem pres un temps de descans, donant-nos noves energies per continuar lluitant pels nostres propòsits davant la vida, tot i que molts tenim el repte de seguir enfrontant-nos a les incerteses, les angoixes i les pors que es pateixen en el dia a dia per manca d'oportunitats, per culpa d'una crisi econòmica que no millora.

 

Com a Església també hem viscut un estiu i un descans, i hem tingut temps per reflexionar, per meditar i per veure quin és el repte que ens hem de plantejar, en tant que comunitat, en la nostra missió d'anunciar el Crist com el nostre Senyor i Salvador.

 

Com a membres d'una petita i bella comunitat, podem preguntar-nos: Quins són nostres propòsits, els anhels en la nostra Església per la resta d'any 2014? Quant disposat estic a continuar renovant el meu compromís amb el Senyor i la meva Església? Seria bo que poguéssim respondre a aquests interrogants en un diàleg personal amb el Senyor Jesús i compartir-lo entre tots.

 

No oblidem que com a comunitat de creients estem cridats a ser llum en la nostra vida, en la nostra família i en la nostra comunitat, "Vosaltres sou la llum del món" (Mt 5, 13). Com a Cristians som proclamadors de l'Evangeli, donant paraules esperançadores als febles de la nostra societat, portadors del perdó i de la gràcia de Déu, constructors d’una comunitat viva en l'amor de Déu, servint tots junts com una gran família espiritual, una fraternitat de germans que viu i celebra el Senyor Jesús amb goig i alegria, estimant-nos veritablement sense prejudicis i sense condicions.

 

Vull convidar tota la gran família de l'Església de Crist de Sabadell, a unir-nos en oració al nostre Pare Déu perquè ens animi, ens reconforti, i revifi la nostra fe, perquè ens ajudi a ser constructors del Regne de Déu enmig de tots els homes i dones de bona voluntat, complint el mandat de nostre Senyor: "Aneu per tot el món i anuncieu a tots la bona notícia. Els qui creuran i seran batejats se salvaran."(Mc 16,14).

 

Necessitem dels uns i els altres, perquè la nostra Església creixi en benediccions, sigui viva i dinàmica, mostrant com l'Esperit Sant actua i vessa en els nostres cors els seus fruits d'amor, alegria, pau, tolerància, amabilitat, bondat, humilitat i domini de nosaltres mateixos. Benvinguts a la gran família espiritual que és l'Església, la qual vol comptar sempre amb la teva presència. 
Església de Crist